top of page

Obchodní podmínky - REVOLUTION RIDE s.r.o.

Tuto webovou stránku („Web“) a REVOLUTION RIDE („REVOLUTION“, „RR“, „my“) aplikaci/aplikace („Aplikace“) provozuje společnost REVOLUTION RIDE. Pečlivě si přečtěte tyto obchodní podmínky („Podmínky“), protože obsahují důležité informace týkající se vašich zákonných práv, opravných prostředků a povinností. 

Tyto Podmínky s našimi Zásadami {enter link for privacy policy} stanovují právně závazné podmínky pro používání Webu, naší mobilní Aplikace/Aplikací a dalších Služeb, které poskytujeme, včetně všech Služeb poskytovaných v našem studiu („Služby“). Přístupem ke Službám nebo jejich používání jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně prohlížení Webu, stahování mobilní Aplikace/Aplikací, přidávání obsahu, sdílení zpětné vazby nebo jiných materiálů na Webu nebo v či přes mobilní Aplikaci/Aplikace, souhlasíte s Podmínkami, a proto jste jimi vázáni. Služby můžete používat pouze v případě, že souhlasíte s dodržováním všech platných zákonů a Podmínek. Pokud s tím nesouhlasíte, opusťte prosím Web a/nebo mobilní Aplikaci/Aplikace a přestaňte používat veškeré naše Služby.

REVOLUTION RIDE si vyhrazuje právo kdykoli upravit tyto Podmínky podle našeho vlastního uvážení. Pokud změníme významné podmínky této dohody, bude vám zasláno oznámení. Způsob oznámení může zahrnovat e-mail, zveřejněné oznámení na Webu nebo v mobilní Aplikaci/Aplikacích nebo jakýkoliv jiný způsob. Změna nabyde účinnosti poté, co vám zašleme oznámení o změněné dohodě. Pokud po obdržení oznámení o změně nepřestanete využívat naše Služby, bude to představovat váš souhlas se změněnými podmínkami.
Používáním Služeb potvrzujete, že je vám více než 16 let, a pokud je vám mezi 16 a 18 lety, potvrzujete, že váš rodič nebo opatrovník s Podmínkami souhlasí.

 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ.

Veškerý obsah Webu nebo Aplikace/Aplikací mimo jiné včetně textu, grafiky, fotografií, zvuků, videí a hudby („Obsah“) a ochranných známek a log v nich obsažených („Logo“) vlastní a jsou licencována společností REVOLUTION RIDE, podléhají autorskému právu a jiným právům duševního vlastnictví v souladu se zákonem. Obsah Webu a Aplikace/Aplikací je poskytován vám a pouze pro osobní použití, obsah nesmí být bez souhlasu RR stahován, kopírován, prodáván nebo jinak využíván k žádným jiným účelům. Souhlasíte s tím, že se nebudete podílet na kopírování a prodeji jakýchkoliv obsahů na tomto webu.  

REZERVACE, PLATBY A DÁRKOVÉ KARTY.

Po vytvoření účtu si budete muset koupit balíček, abyste mohli vytvořit rezervaci, pro zakoupení jednotlivé lekce nebo balíčku klikněte prosím zde https://www.revolution-ride.com/packages Můžete si zarezervovat 1 kolo na lekci a neomezený počet lekcí za týden. REVOLUTION RIDE si vyhrazuje právo podržet až deset (10) míst na každé lekci. 
Lekce mají omezenou dobu platnosti. Data vypršení platnosti jsou zveřejněna v popisu lekce nebo balíčků na Webu a v Aplikaci/Aplikacích. Pokud se však stane něco neočekávaného a nebudete moci jezdit po delší dobu, stačí nám zavolat a my vám pomůžeme. 
Své lekce si můžete rezervovat online až 10 dní předem. 
REVOLUTION RIDE si vyhrazuje práva na změnu cen lekcí, ale budeme uznávat vaši lekci nebo balíčky až do konce platnosti. 
Ve společnosti REVOLUTION RIDE přijímáme platby MasterCard, Visa a platby v hotovosti. 
Dárkové karty nemají konec platnosti a mohou být použity na lekce, potraviny & nápoje a zboží. Jakmile je lekce zakoupena pomocí dárkové karty, její platnost vyprší, stejně jako každá jiná lekce, kterou kupujete.
Lekce nejsou přenositelné. Pokud si zakoupíte lekci, pouze vy máte právo danou lekci využít. Lekci nemůžete směnit za hotovost.

ČEKACÍ LISTINA.

Lekce, která je plně obsazená, bude na rozvrhu lekcí označena jako ČEKACÍ LISTINA (WAITLIST). Pro případ, že se uvolní místo, můžete zadat své jméno na čekací listinu. Pokud se místo uvolní, obsadíme ho klienty, kteří přidali své jméno na čekací listinu. 

STORNO PODMÍNKY PRO REZERVACI LEKCÍ.

Máte právo zrušit zarezervované lekce. Naše storno podmínky stanovují, že lekce lze zdarma zrušit nejpozději 6 hodin před začátkem lekce. Pokud je rezervace zrušena nejpozději 6 hodin před začátkem lekce, bude lekce vrácena v podobě kreditu na váš účet a můžete ho použít na budoucí jízdu. 
Pokud se nemůžete zúčastnit lekce, ale nemůžete ji zrušit 6 hodin před začátkem, zavolejte prosím do studia. Pokud za vaši rezervaci najdeme náhradu, vaše lekce může být vrácena v podobě kreditů. 
Berte prosím na vědomí - KOLA A MÍSTA BUDOU UVOLNĚNA 5 MINUT PŘED ZAHÁJENÍ LEKCE. Prosím dostavte se 5 minut před začátkem lekce, abyste si zabrali své kolo. Pokud máte zpoždění, zavolejte prosím do studia. Pokud nejste přítomni 5 minut před začátkem lekce, RR si vyhrazuje právo bez nároku na vrácení kreditu poskytnout vaše kolo za poplatek klientovi z čekací listiny.
Pokud máte zpoždění, nemůžeme zaručit, že kolo, které jste si původně rezervovali, je stále k dispozici. Klienti, kteří mají zpoždění více než 10 minut, nebudou vpuštěni do spinningové místnosti, protože by to mohlo rušit ostatní členy týmu. 

ZÁSADY VRÁCENÍ PENĚZ

Lekce a balíčky jsou nevratné. 
Neposkytujeme vrácení peněz za nákupy lekcí. Ujistěte se, zda se chcete zavázat k nákupu velkých balíčků lekcí, protože lekce jsou nevratné a nepřenosné.

Nepoužité zboží lze vyměnit nebo vrátit do 14 dnů od zakoupení. Bez účtenky nebude poskytnuta výměna nebo vrácení.  

RR zaručuje vrácení peněz v plné výši, a to za podmínky, že je zboží je vráceno ve stejném stavu, v jakém bylo obdrženo. To znamená, že by zboží nesmí být poškozené, znečištěné, vyprané, upravené nebo nošené (kromě vyzkoušení), a všechny etikety musí být neporušené.

Obal není součástí koupené věci ani předmětem koupě. I přesto má RR právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou individuálně posouzeny a poté jsou zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.


 

UKONČENÍ

RR si vyhrazuje právo kdykoli ukončit váš přístup ke Službám, a to na základě našeho vlastního uvážení, bez důvodu nebo upozornění. 
Důvody pro okamžité ukončení služeb: Klienti, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog, přinesou zbraně nebo toxické látky do studia, používají nevhodné výrazy a urážlivou mluvu vůči ostatním klientům a/nebo členům týmu, ztělesňují urážlivé a násilné chování. 
Pokud Podmínky porušíte, zrušíme váš účet a nebudete mít nárok na vrácení peněz za žádné nevyužité kurzy a kredity. 
Svůj účet můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit. Lze to provést na vašem účtu na Webu nebo e-mailem.  

OSOBNÍ VĚCI

Souhlasíte s tím, že v žádném případě neneseme odpovědnost za úschovu vašich osobních věcí po dobu vaší přítomnosti ve studiu. Přebíráte veškeré riziko ztráty za všechny vaše osobní věci. Nedoporučujeme nosit do studia větší množství hotovosti nebo cenné předměty. RR nenese odpovědnost za žádné škody a ztráty. 
Uzamykatelné skříňky jsou pro našeho klienta k dispozici podle dostupnosti. Všechny uzamykatelné skříňky musí být po vaší návštěvě vyklizeny, žádné předměty v nich nesmí být uchovávány přes noc. Všechny nevyzvednuté věci budou ze skříněk odebrány během zavírací doby a uchovávány ve ztrátách a nálezech po dobu 14 dní.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Doporučujeme, abyste se poradili se svým lékařem a zvážili související rizika před účastí na jakékoli lekci v našem studiu. Tímto souhlasíte a zaručujete, že jste způsobilí k účasti na našich lekcích a dobrovolně jste se rozhodli zaregistrovat se a účastnit se našich velmi intenzivních lekcí.

Berete na vědomí, že nesete odpovědnost za monitorování své vlastní fyzické kondice. Potvrzujete, že jste nám poskytli všechny potřebné informace týkající se vašeho zdraví, které zahrnují mimo jiné srdeční onemocnění, závratě, bolest na hrudi, ztrátu rovnováhy, problémy se zády, předchozí poranění kolena, poranění kostí nebo kloubů.

Během našich lekcí používáme zařízení pro osvětlení, která vytvářejí přerušovaná nebo poblikávající světla, jež mohou způsobit nepohodlí a vyvolat záchvaty u klientů, kteří mají například fotosenzitivní epilepsii. 
Společnost REVOLUTION RIDE nebo členové jejího týmu v žádném případě neodpovídají vám či jakékoliv třetí straně za jakékoli přímé nebo nepřímé případné, trestní chyby jakéhokoli druhu v emailovém sdělení, ceníku na Webu/Aplikaci/Aplikacích atd. 
 

PANDEMIE, MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A PŘERUŠENÍ SLUŽEB

Za účelem bezpečnosti, údržby, selhání systému nebo jiných podobných okolností mohou být služby REVOLUTION RIDE dočasně nebo trvale pozastaveny, aniž byste o tom byli informováni. Berete na vědomí a souhlasíte, že nebudete mít nárok na vrácení peněz po dobu 6 měsíců, pokud k takovému přerušení dojde. 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

REVOLUTION RIDE a členové týmu vylučují odpovědnost za veškeré záruky v souvislosti se Službami RR, Webem, Aplikaci/Aplikacemi a jejich používáním. Netvrdíme, že Služby RR splní vaše očekávání, a nemůžeme zaručit žádné konkrétní výsledky vyplývající z používání našich Služeb. Výslovně souhlasíte s tím, že používání Služeb RR je na vaší výhradní volbě a že veškeré riziko, pokud jde o uspokojivou kvalitu a výkon, nesete vy.

ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA

Přihlášením se a/nebo účastí na lekcích nebo jakýchkoliv aktivitách využívajících RR studio berete na vědomí a souhlasíte, že v sálové cyklistice existují určitá rizika a nebezpečí. Berete na vědomí, že některým potenciálním rizikům se nelze vyhnout bez ohledu na péči, která je věnována tomu, aby nedošlo ke zranění. Berete na vědomí, že rizika se u jednotlivých činností liší, ale pohybují se od (I) drobných zranění, jako jsou modřiny a výrony, přes (II) vážná zranění, jako jsou poranění kloubů nebo zad, ztráta zraku a infarkt, po (III) smrtelná zranění, která zahrnují zlomené kosti, ochrnutí a smrt. Rozumíte plným rizikům a nečiníte RR odpovědnou za jakékoliv zranění. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek, můžete nás kontaktovat na info@revolution-ride.com

bottom of page